พิธีเททองหล่อรูปเหมือน

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ วัดปากน้ำประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือน เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ปะรำพิธีลานหน้าวัดปากน้ำ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๒.๐๐ น.
 • พระสงฆ์ สามเณร ญาติโยมสาธุชนพร้อมกัน ณ ปะรำพิธี
 • พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์
เวลา ๑๔.๐๐ น.
 • เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานในพิธี เข้าสู่ปะรำพิธี
 • พระพรหมโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เข้ากราบ และถวายไทยธรรมแก่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
 • เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • พระพรหมโมลี ประเคนพัดรอง ย่าม
 • เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล รับศีล
 • เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
 • พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๔.๔๙ น.
 • เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานประกอบพิธีเททอง
 • พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
 • เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • พระมหาเถระ พระเถราจารย์ ๕ รูป นั่งปรก อธิษฐานจิต
 • ถวายไทยธรรมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป พระมหาเถระ พระเถราจารย์ ๕ รูป
 • พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระเถราจารย์ทั้งนั้น อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี.